Kvalita

Čím se liší BIOTAL od zařízení jiných výrobců?

Zařízení BIOTAL se vyrábí z nejkvalitnějšího polypropylenu německé společnosti SIMONA, který je chemicky inertní, nepodléhá korozi, nepropouští vlhkost, má nevelké rozměry a malou váhu.

Hrubé nečistoty jsou v zařízení BIOTAL s kapacitou do 6 m3/den zadržovány na vstupním nerezovém sítu s kapacitou od 100 l do 500 l s oky o velikosti 6 mm, s dvoustranným ofukováním vzduchem za účelem rozrušování hrubých nečistot. Zařízení je vybaveno pevným krytem, zabraňujícím průniku hrubých nečistot ze síta do reaktorů v případě zanesení síta při nedodržení termínů údržby.

Použití zmíněného síta umožňuje řešit několik úkolů najednou: spolehlivě ochránit zařízení před zanesením hrubými nečistotami; hrubé nečistoty, které jsou zadrženy na sítu, hrají roli biofiltru, protože se hrubé nečistoty provzdušňují a promíchávají, postupně se z nich vymývá fekální hmota a slouží jako zdroj živin pro mikroorganismy aktivního jílu v období, kdy do zařízení nepřitékají odpadní vody.

V jiných zařízeních buď síto pro zachycení hrubých nečistot zcela chybí, nebo je nahrazeno nevelkým košem (do 20 l) s velkými oky (do 20 mm). Kryt chybí. Není těžké si představit, k čemu to vede. Pokud chybí síto pro zachycení hrubých nečistot, pak se vstupní komora během krátkého času zanese odpadem, hrubé nečistoty se usadí na dně a jejich odstranění bude představovat velký problém. Hrubé nečistoty budou pronikat do dalších čisticích zón, ucpou a vyřadí z provozu mamutová čerpadla, a tím i celé zařízení. Přítomnost 20litrového koše s velkými oky se zadržením hrubých nečistot moc nepomůže, protože hrubé nečistoty o velikosti do 20 mm se dostanou do zařízení se všemi z toho plynoucími důsledky. Při ucpání vstupního koše se v něm bude zvyšovat hladina vody a v důsledku chybějícího krytu hrubé nečistoty přetečou a dostanou se dál do zařízení, což povede k ucpání mamutových čerpadel a vyřazení zařízení z provozu. Samozřejmě velké nerezové síto je drahé, ale my vždy dáváme přednost kvalitě a spolehlivosti.

Automatické řízení výkonu v závislosti na množství odpadních vod, přitékajících do zařízení, umožňuje v zařízení BIOTAL řešit hned několik problémů:

  • úspora elektrické energie;
  • prodloužení životnosti kompresorů a solenoidových ventilů;
  • udržení nutné koncentrace kyslíku v reaktorech podle principu – čím méně odpadních vod přitéká, tím kratší dobu pumpuje kompresor vzduch a naopak.

Zařízení díky tomu dokáže čistit odpadní vody s vyšším obsahem organických nečistot, stejně jako při zastavení přítoku odpadních vod dokáže snížit aktivitu bakterií aktivního jílu zmenšením přístupu vzduchu, což zajistí normální fungování systému dokonce i při dlouhodobém zastavení přítoku odpadních vod do zařízení. Jiná zařízení takové problémy neřeší. Na některých zařízeních může majitel v lepším případě nastavit dobu práce kompresoru v primitivním režimu ručně s pomocí relé. Jiná zařízení se při úplném zastavení přítoku odpadních vod přepnou do pohotovostního režimu, ale žádné konkurenční zařízení nereguluje přívod vzduchu a intenzitu recirkulace mezi reaktory v závislosti na množství odpadních vod přitékajících do zařízení.

Montáž zařízení BIOTAL je provedena z polypropylenových trubek německé společnosti SIMONA s využitím tepelných svarů, které mají prakticky neomezenou životnost. U konkurence je propojení vyrobeno z hadic s kovovými svorkami, které časem ztrácí pružnost a vyžadují výměnu. V místech propojení také mohou vznikat netěsnosti, kterými může unikat vzduch.

Dočištění

V rámci technologie BIOTAL může být nasazen biofiltr, který se používá v případě zvýšených nároků na čištění odpadních vod (např. při vypouštění vody do zásobníku apod.).

Umístění kompresorového zařízení a řídicí jednotky

V případě, že není možné umístit řídicí jednotku a kompresory jednoblokového zařízení v pomocné nebo technické místnosti, doporučujeme zakoupit zařízení BIOTAL s vestavěným rekuperátorem, v kterém už je nainstalována řídicí jednotka a kompresory. To umožňuje umístit zařízení bezprostředně nad železobetonovou nádobou, ve které je instalován bioreaktor BIOTAL. Rekuperátor je konstruován tak, aby se do elektrického zařízení nedostala vlhkost ze zařízení, dodržovaly se nezbytné teplotní režimy a byla umožněna účinná ventilace.

Silnou stránkou zařízení BIOTAL je použití japonských pístových dmychadel NITTO, schopných pracovat bez opravy až 10 let, po kterých následuje výměna levného teflonového pístu.
U membránových kompresorů, používaných konkurenčními formami, je nutné měnit membrány jednou za dva roky. Membrána také časem ztrácí v důsledku změn teploty svou pružnost a může se proto před uplynutím dvou let protrhnout, což okamžitě vyřadí zařízení z provozu.

Díky novým technickým řešením, vysoké kvalitě provedení a využití spolehlivých materiálů a vybavení od předních světových výrobců pracují zařízení BIOTAL stabilně a hospodárně, zajišťujíce efektivní čištění odpadních vod.

CALL ME
+
Call me!