BIOTAL MCW

Jedno-bloková zařízení – BIOTAL ČOV

Možné modifikace

Model

Popis

MCW

Základní ČOV, vyrobená z polypropylenu s odvodňovací jednotkou
MCW-RZákladní ČOV s box-rekuperátorem

MCW-RB

Základní ČOV s box-rekuperátorem a biologickým filtrem

MCW-B

Základní ČOV s biologickým filtrem
MCW-BUZákladní ČOV s biologickým filtrem a UV desinfekční jednotkou

MCW-RBU

Základní ČOV s box-rekuperátorem, biologickým filtrem a UV desinfekční jednotkou

Rozměry

Použití

Jedno-blokové zařízení typu (BIOTAL-MCW) jsou určena k hlubokemu čištění hospodářských odpadních vod od 2 do 12 m3/den. Charakteristickým znakem tohoto typu jedno-blokového zařízení je, že přebytek aktivního kalu je čerpán do oddělené jímky, kde probíhají procesy stabilizace a zhutňování.Reaktor je umístěn v železo-betonové jímce kde část procesů probíha ve vnější části a část ve vnitřní.

Servisní údržba monoblokové instalace BIOTAL doporučujeme provádět: pro objekty soukromého sektoru (chaty, soukromé domy a vily, …) – jednou za čtvrtletí, a pro jiné typy objektů (čerpací stanice, kavárny, hotely, výroba apod.). .) – 1 krát za měsíc.

CALL ME
+
Call me!