Box-Rekuperátor

Používá se v těch případech, kdy není možnost umístit řídicí jednotku a kompresory do existující technické místnosti, nebo ve zvlášť postavené budově. Rekuperátor představuje polypropylenový kontejner, ve kterém je umístěna řídicí jednotka a kompresory. Rekuperátor se svrchu uzavírá krytem s jímači vzduchu.

Rekuperátory se mohou umisťovat na železobetonovém krytu nádoby, nebo na zem vedle zařízení. Při umístění na zem je rekuperátor nutné tepelně izolovat, jímače vzduchu musí být výše, než je maximální úroveň sněhové pokrývky.

CALL ME
+
Call me!