Jednobloková zařízení

Jednobloková zařízení BIOTAL s kapacitou od 1,5 do 12 m3/den

Jednobloková zařízení jsou určena pro důkladné biologické čištění komunálních a smíšených odpadních vod v objemu od 1,5 do 12 m3/den.

Specifika instalace

Válcový polypropylenový bioreaktor, rozdělený na zóny čištění, se umísťuje do podzemní železobetonové nádoby ve vzdálenosti alespoň 5 metrů od obytné budovy. Řídicí jednotka zařízení BIOTAL a dmychadla se mohou umístit v odpovídajícím nebytovém prostoru, vybaveném systémy ventilace a vytápění, ve zvlášť vybudované místnosti vzduchotechniky, nebo v rekuperátoru, který se umisťuje na kryt železobetonové jímky. Maximální vzdálenost mezi místností vzduchotechniky a zařízením BIOTAL je 20 metrů.

Jednobloková zařízení BIOTAL se vyrábějí v následujících provedeních – MPD, MPD-R, MPD-RB, MPD-B, MPD-BU, MPD-RBU.

Podrobný popis jednotlivých provedení zařízení BIOTAL je uveden v odpovídajících oddílech webových stránek.

Upozornění! Záruka na jednobloková zařízení BIOTAL včetně automatiky a kompresorů NITTO představuje 2 roky.

V roce 2019 vložené do výroby modernizované železobetonové mobilní zařízení o průtoku od 1,5 do 12 m3 / den, které můžete použít při renovaci stávající žumpy a septiky pod technologii „BIOTAL“.

CALL ME
+
Call me!