BIOTAL MPW

Jedno-blokové zažízení – BIOTAL ČOV

Možné modifikace

Model

Popis

MPW

Základní ČOV, vyrobená z polypropylenu s odvodňovací jednotkou
MPW-RZákladní ČOV s box-rekuperátorem

MPW-RB

Základní ČOV s box-rekuperátorem a biologickým filtrem

MPW-B

Základní ČOV s biologickým filtrem
MPW-BUZákladní ČOV s biologickým filtrem a UV desinfekční jednotkou

MPW-RBU

Základní ČOV s box-rekuperátorem, biologickým filtrem a UV desinfekční jednotkou

Rozměry

Použití

Jedno-blokové zařízení typu (BIOTAL-MPW) jsou určena k hlubokemu čištění hospodářských odpadních vod od 1.5 do 10 m3/den. Charakteristickým znakem tohoto typu jedno-blokového zařízení je, že přebytek aktivního kalu je čerpán do oddělené jímky, kde probíhají procesy stabilizace a zhutňování.

CALL ME
+
Call me!