Скид очищених стічних вод

Згідно «Висновку державної санітарно-епідеміологічної служби» № 05.03.02-04/59006 від 24.09.2014 р. господарсько-побутові стічні води після глибокого біологічного очищення на установці BIOTAL повинні знезаражуватися. Мікробний склад  стічних вод повинен бути доведений до індекса БГКП < 1000 та індекса коліфагів < 1000, що буде гарантувати відсутність у воді хвороботворних кишкових мікроорганізмів. Між садово-городніми ділянками, які зрошуються біологічно очищеними та знезараженими стічними водами, та джерелами нецентралізованого водопостачання (колодязями) повинні витримуватись відповідні зони санітарної охорони у відповідності до діючих санітарних норм.

Полив садово-городніх ділянок повинен здійснюватися способом внутрішньо-ґрунтового зрошення. Метод дощування не дозволяється. Для неплодоносних дерев та чагарників можливо застосовувати краплинний поверхневий спосіб поливу (крапання з трубок, розташованих за декілька сантиметрів від поверхні землі над кореневою системою рослин).

На ділянках, де передбачається утилізувати господарсько-побутові стічні води та їх осади після очищення на установці BIOTAL, дозволяється вирощувати виноград, плодоносні та неплодоносні дерева та чагарники, квіти, декоративні рослини, зернові, технічні та кормові культури.

Необхідно забезпечити постійний контроль за якістю очищених та знезаражених  господарсько-побутових стічних вод та їх впливом на ґрунт і рослини, передбачити заходи по запобіганню підтоплення садово-городньої ділянки  поверхневими дощовими та талими водами з вищерозташованих територій.

 При неможливості використання стічних вод для зрошення (наприклад, взимку) необхідно передбачити скид біологічно очищених стічних вод у зливову каналізацію, фільтруючу траншею, фільтруючий колодязь або на біоплато. У випадку скиду очищених стічних вод у водний об`єкт необхідне обов`язкове знезараження хімічним чи іншим ефективним методом.

При глибокому заляганні ґрунтових вод, достатній фільтраційній здатності порід, відсутності підтоплення і джерел водопостачання (свердловин, колодязів, каптажів джерел) можливе скидання біологічно очищених стічних вод після установок BIOTAL через фільтруючі колодязі і траншеї у ґрунтовий потік, а  після їх доочищення на піщано-гравійних фільтрах і обов’язкового знезаражування – на рельєф (канави, кювети, балки, природні дощові водостоки тощо). Але в обох випадках потрібне погодження з місцевими регулюючими органами.

 За відсутності природних ухилів рельєфу можливе скидання очищених та доочищених стічних вод в існуючі дренажні та меліоративні системи при погодженні з місцевими регулюючими органами.

 Після доочистки на біоплато вода придатна для скидання у водойми категорії рибогосподарського водокористування за умови виконання вимог СанПіН 4630-88. Після доочистки біологічно очищених стічних вод на піщано-гравійних фільтрах фільтрат, після знезаражування, можливо скидати у відкриті водойми, у тому числі морські акваторії.

Замовити дзвінок
+
Чекаю дзвінка!